Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt Hrozby neonacismu - Příležitosti demokracie

14. 4. 2010
Hrozby neonacismu – Příležitosti demokracie. Projekt vznikl v spolupráci s programem Varianty Člověka v tísni a navazuje na projekt Dovedu to pochopit? – hrozby neonacismu Projekt Hrozby neonacismu/ Příležitosti demokracie reaguje na nárůst pravicově extremistických aktivit od začátku roku 2008. Navazuje na pilotní projekt programu Varianty Člověka v tísni z roku 2008 „Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu“. Zaměřili jsme se zejména na informování pedagogických pracovníků o jevech doprovázejících extremistické postoje, o projevech těchto postupů a metodách účinné prevence. V roku 2009, se našich seminářů účastnilo více než 70 pedagogických pracovníků, pracovníků policie ČR a státní správy. Výzkum provedený společností Člověk v tísni v prvním pololetí školního roku 2008/2009 ukázal, že nejčastějším zdrojem informací pro žáky a studenty je televize, internet a tisk. Média poskytují extremistickým projevům značný prostor. Přitom samotní žáci a často ani jejich učitelé, neví, jak s těmito informacemi nakládat. Proto vznikla příručka Hrozby neonacismu – příležitosti demokracie, která zejména v oblasti pedagogické praxe významně rozšiřuje publikaci Člověka v tísni z roku 2008. Pro projekt vznikly akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Extremismus a škola – úvod do tématu a Výchova k aktivnímu občanství a extremismus. Dále se snažíme sledovat tisk a prostor, který věnují extremistickým tématům a to oficiální média, stránky aktivistů i stránky samotných skupin, které můžeme přiradit k extremistickým subkulturám. Na těchto stránkách budeme také publikovat aktivity a postupy, které můžete ve škole a v hodinách využít pro informace i prevenci.