Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář pro učitele: Hrozby neonacismu/ Příležitosti demokracie

29. 9. 2009
Hrozby neonacismu/ Příležitosti demokracie
 
Dvoudenní seminář pro pedagogické pracovníky Hrozby neonacismu/ Příležitosti demokracie vychází ze z výsledků projektu Člověka v tísni – Dovedu to pochopit? – Hrozby neonacismu, na kterém jsme úzce spolupracovali. Programů se v roce 2008 zúčastnilo přes 1700 žáků a studentů. V reakci na zkušenosti z práce se studenty a zejména informace a požadavky učitelů vznikl seminář věnovaný práci s tématem extremismu a zvláště neonacismu na školách. Účastníci semináře získají informace o současné neonacistické scéně v ČR, konkrétní příklady kauz a jejich řešení a také budou mít možnost vyzkoušet techniky a aktivity, které jim ve výchovním a vzdělávacím procesu pomůžou uchopit toto náročné téma.
 
Termín a místo konání konání:
Plzeň:
úterý 20. října 2009                            PPP Plzeň           
úterý 3. listopadu 2009                     PPP Plzeň
přihlášky:              ales.kavalir@clovekvtisni.cz
 
Brno:
úterý 10. listopadu 2009                   Brno, SSŠ Brno, Hybešova 15
středa 11. listopadu 2009                                Blansko, SSŠ, pobočkaBlansko, náměstí Svobody 2
přihlášky:              skoupa@sssbrno.cz
 
Jihlava:
středa 18. listopadu 2009                 Jihlava, Vysočina Education, Žižkova 20
čtvrtek 19. listopadu 2009                                Jihlava, Vysočina Education, Žižkova 20
přihlášky:              malenovska@vys-edu.cz
 
Účastníci: Určeno učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, třídním učitelům, školním preventistům.
 
Počet účastníků: Optimum je 15 účastníků (v případě velkého zájmu je maximální počet 20).
 
Časový harmonogram: 9,00 – 17,00 hod s pauzou na oběd v čase 12:15 – 13:15
 
Účastníci obdrží: Publikaci „Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu“, kterou vydal vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni, o.p.s., v roce 2008, další materiály připravené lektory a dodatečně dostanou i aktualizované CD doplněné o mnoho dalších materiálů jež bude jedním z výstupu projektu, v rámci něhož se daný seminář pořádá.
 
 

 

 

ProjekObrazekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy.

 
Pilotní seminář je součástí projektu Hrozby neonacismu a pro učitele je zdarma.
Účastníci obdrží závěrečný certifikát.
 
 
 
Hrozby neonacismu/ Příležitosti demokracie
Program semináře:
 
1. den
8:30 –   9:00    Registrace
9:00 – 12:15    Dopolední blok
Seznámení a úvod do problematiky
Současná extremistická hnutí– přednáška
Extremistické projevy a aktivity v celonárodním a regionálním měřítku s konkrétními příklady
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 17:00 Odpolední blok
                                   Kritické myšlení a rozvoj občanských kompetencí – interaktivní
Technikami kritického myšlení budeme pracovat s konkrétními texty se známkami evidentního a skrytého rasismu a extremismu s důrazem na prevenci patologických rysů.
 
2. den
8:30 –   9:00    Registrace
9:00 – 12:15    Dopolední blok
                                   Diagnostika školy – interaktivní
Práce s konkrétními projevy netolerance a patologického chování na školách.
Současná neonacistická scéna – přednáška
Konkrétní příklady z praxe, práce bezpečnostních složek a modelová řešení – dobrá a špatná praxe.
12:15 – 13:15 Oběd
13:15 – 17:00 Odpolední blok
Trénink dialogu a změny postojů – interaktivní
Techniky komunikace a argumentace a vedení rozhovoru, řešení modelových situací
Evaluace
 
 
Veškeré aktivity budou koncipované s ohledem na projevy extremismu a vycházet ze znalosti regionu.