Jdi na obsah Jdi na menu
 


Free2choose 

www.free2choose.eu

Obrazek

Mezinárodní projekt Domu Anny Frankové v Amsterodamu
proběhl od září 2006 do května 2007 v 11 zemích Evropské unie -  České republice, Dánsku, Francii, Itálii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Rakousku, Řecku, Švédsku a Velké Británii.

 

Pomocí interaktivní filmové prezentace vede projekt k uvědomění si lidských práv a svobod, ale i k uvědomění si jejich hranic.

 

Obrazek

V demokratické společnosti mají občané základní práva a svobody – právo na svobodu projevu, právo na soukromí, svoboda náboženského vyznání, právo na ochranu osobnosti, majetku, života a zdraví, shromažďovací právo aj. Projekt Free2choose si klade otázku, jaké jsou hranice těchto práv, zda jsou tato práva a svobody neomezené a co se stane v případě, že jejich dodržení ohrozí podstatu demokracie? A co se stane, pokud dojde k jejich vzájemnému střetu?
Cílem filmových klipů a následných diskusí na školách i na veřejných místech je přimět diváky k zamyšlení nad dilematy, které jsou v jednotlivých klipech předestřeny. Projekt tak každému poskytuje možnost zamyslet se nad problémy, o kterých v právním státě většinou rozhodují právníci či politici a zaujmout k nim postoj. Jako příklady je vybráno 10 případů ze světa a 3 z České republiky.
V České republice debaty projektu Free2choose navázali na výstavy Anna Franková – odkaz pro současnost a Neztratit víru v člověka... – Protektorát očima židovských dětí.

Součástí programu je výstava Anna Franková – odkaz pro současnost
  

ObrazekObrazekObrazekObčanské sdružení ASI-milovaní se do projektu zapojilo v jeho průběhu realizací přednášek a seminářů v místě konání projektu. Zdena Gabaľová se jako dobrovolnice podílela na realizaci mezinárodního setkání studentů ze zemí, které se účastnily projektu, v Amsterdamu.


Některé z témat, použitých ve filmových klipech:

     Právo na svobodu projevu
Příklad: Jamajčtí dancehall hudebníci napadají ve svých textech homosexuály.

Otázka/dilema: Měl by být tento způsob napadání a zesměšňování homosexuálů tolerovaný?
     

    Právo na svobodu vyznání
Příklad: Sikhové působící u policie ve Velké Británii nosí i ve službě turbany.

Otázka/dilema: Smí policista ve službě nosit odznaky své náboženské příslušnosti?
     

    Právo na svobodu tisku
Příklad: Popírači holocaustu vyjadřují své názory prostřednictvím veřejně přístupného internetu.

Otázka/dilema: Mají být popírači holocaustu tolerováni (resp. Má být tolerováno svobodné vyjadřování jejich názorů na internetu?)
     

    Shromažďovací právo
Příklad: Neonacistické demonstrace v Berlíně.

Otázka/dilema: Má být dovoleno neonacistům demonstrovat před synagogami?
     

    Právo na soukromí
Příklad: Knihkupectví a knihovny v USA odmítají spolupracovat při prosazování zákona „Patriot Act“ (tj. vést evidenci o prodávaných či půjčovaných titulech).

Otázka/dilema: Má vláda právo vědět, jaké knihy čtou občané státu?

 

 

Projekt Varianty při Člověku v tísni připravil klipy z českého prostředí:

 
Strážník na extrémistické demonstraci
Příklad: Strážník pražské městské policie byl zadržen při kontrole na demonstraci pravicových extremistů. Vede si internetové stránky na nichž uveřejňuje články s antisemitskými motivy a demonstrací se účastní opakovaně.

Otázka/dilema: Měla by městská policie vyloučit příslušníka, pokud zjistí, že se ve volném čase hlásí k extrémistickému hnutí?

 

Vystěhování vsetínských
Příklad: Vsetínská radnice zakoupila pro neplatiče zchátralé domy mimo své území a během noci přestěhovala zhruba stovku lidí do těchto domu bez toho, aby předem informovala starosty obcí o přesunu lidí do jejich vesnic.

Otázka/dilema: Je podle vás přípustné, aby samospráva vystěhovala neplatící spoluobčany za hranice obce?

 

Učitelka
Příklad: Učitelka prvního stupně, která je zároveň předsedkyní Pražské rady KSČM, v médiích mimo jiné říká: „Klementa Gottwalda obdivuji. Udělal mnoho dobrého pro lidi. Dějiny se falšují, souzeni byli jen ti, co se něčím provinili.“ Dokáže v škole před žáky neprezentovat své politické přesvědčení?

Otázka/dilema: Má zřizovatel právo dát výpověď učitelce, která mimo školu obhajuje zločiny komunismu?


Harmonogram projektu:

    26. 1. - 23. 2. 2007 Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena 

Realizováno s spolu s výstavou Neztratit víru v člověka... – Protektorát očima židovských dětí Vzdělávacího a kulturního centra židovského muzea v Praze
    7. 3. - 30. 3. 2007 Chomutov

Středisko knihovnických a kulturních služeb,

    6. 4. - 25. 4. 2007 Liberec

Centrum Babylon
Součástí programu je výstava Anna Franková – odkaz pro současnost

    2. 5. - 23. 5. 2007 Pardubice

Univerzita Pardubice a Divadlo 29

Součástí programu je výstava Anna Franková – odkaz pro současnost

Oficiální partneři projektu v ČR:
ObrazekObrazek
 
    Člověk v tísni – společnost při České televizi, o. p. s.
    Sokolská 18,     120 00 Praha 2

 

   Obrazek
    Vzdělávací a kulturní centrum Židovského muzea v Praze
    Maiselova 15, 110 00 Praha 1
 

     

 Nabízíme možnost odborně vedené prezentace u Vás na škole.

Kontakt:           

asi-milovani@seznam.cz

dana.gabalova@seznam.cz

Tel: +420 773838671

 

Projekt finančně podpořila Evropská unie v rámci programu Podpora aktivní občanské společnosti.

 

Obrazek