Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekt Meze svobody

11. 4. 2017

Projekt Meze svobody vede žáky k pochopení důležitosti dodržování lidských práv a předcházení projevů extremismu, který ohrožuje nejen demokracii jako takovou, ale osobní svobody a práva každého jednotlivce. Demokracii považujeme za nejlepší dosažený společenský systém, byť má své obtížnosti, které předkládaným projektem chceme žákům představit a o nichž s nimi chceme diskutovat.

V rámci projektu se totiž sledují situace, kdy se proti sobě ocitají některá ze základních lidských práv a svobod (např. svoboda slova, svoboda vyznání, svoboda projevu, svoboda shromažďování atd.). Cílem projektu je vést žáky k pochopení konceptu demokracie a lidských práv a svobod, důležitosti odpovědnosti a aktivního občanství.

Koncept projektu, který jsme nazvali Meze svobody, navazuje na koncept zformulovaný Anne Frank House v Amsterodamu během posledních deseti let. Nizozemský projekt byl pojmenován Free2Choose a fáze, ve které vytvářejí videoklipy sami žáci, pak Free2Choose-Create. Našemu projektu jsme se rozhodli dát název Meze svobody, neboť jeho záběr je širší a komplexnější, zacílen nejen na žáky, ale i na pedagogy.Projekt Meze svobody klade velký důraz na dlouhodobou práci s celou školou včetně pedagogů, čímž původní koncept významně rozšiřujeme. Samotné tvorbě videoklipů necháváme původní název Free2Choose-Create.

Těžištěm je žákovský projekt: žáci samostatně vytvářejí videoklipy na vlastní vybrané téma pod odborným vedením. Klip se stává základem dlouhodobého vzdělávacího programu, do kterého jsou zahrnuti nejen tvůrci videoklipu, ale žáci celé školy a pedagogové, ve kterém budou pro žáky – účastníky projektu – realizovány lekce a projektové dny na téma lidská práva a extremismus a extremismus a média. Jelikož považujeme za velice důležité, aby se s tematikou pracovalo na školách soustavněji, nejen v rámci různých projektových aktivit neziskových organizací, které školy navštěvují, ale aby byla problematika zahrnuta do obecného kurikula školy, jsou součástí předkládaného projektu semináře pro pedagogy, které umožní pedagogům se v tematice extremismu zorientovat a řešit problémy, které se v této souvislosti mohou ve škole vyskytnout. Vyvrcholením projektu byla konference pro žáky a pedagogy zapojené do projektu 4. - 7. 11. 2015 v Kutné Hoře.