Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mluvčí národa

5. 6. 2009

Mluvčí národa

Při aktivitě se studenti seznámí s postavením národností v ČR a s některými problémy, se kterými se tyto potkávají při integraci.

Cílová skupina: žáci 8. a 9. ročníků ZŠ a studenti středních škol

Cíl: Studenti si uvědomí, že pohled na okolní realitu i přístup k právům je podmíněný právním postavením i přístupem k informacím a kulturním zázemím jednotlivce. Budou schopni vysvětlit rozdíly mezi postavením občana, člověka s dlouhodobým pobytem a uprchlíka.

Čas: 30 min

Velikost skupiny: 18 a víc

Pomůcky: panely výstavy Asi-milovaní?

Popis činnosti:

  1. Studenty rozdělte do osmi skupin. Skupiny si vyberou nebo vylosují dvojici panelů věnovanou jednotlivým národnostem. Jednu dvojici panelů si nechá průvodce, který panel odprezentuje jako první.
  2. Každá skupina si přečte obsah svojí dvojice panelů. Dohodne ou se na výhodách a nevýhodách, které pro tu kterou národnost přináší život v ČR.
  3. Jednotlivé skupiny krátce představí „svou“ národnost spolužákům. Popíší přitom postavení dané národnosti v české společnosti a problémy nebo výhody, které jí to přináší.
  4. Diskutujte společně o tom, které problémy jsou společné pro víc skupin a které jsou specifické. Diskusi veďte k otázkám přístupu ke vzdělání, jazykovému zázemí, právnímu postavení jednotlivce, délce pobytu na území ČR. Jak ovlivňují tyto skutečnosti plány jednotlivce do budoucnosti? Mají národnostní menšiny stejné práva jako ostatní občané.
  5. Pokud zůstává čas, rozšiřte diskusi na to, jak se žije v místě, kde je většina obyvatel jiné národnosti; jak se žije v cizině.

Rady a doporučení:

 Je důležité, aby byl lektor alespoň rámcově informován o problematice a o historii pobytu jednotlivých představených národností v Česku a byl schopný předejít potvrzování vžitých předsudků u návštěvníků výstavy. Zvláště v tématech Romové, uprchlíci je důležité předcházet latentním konfliktům. Uvědomte si, že v rámci času určenému k návštěvě výstavy je velmi těžké zvládnout konfliktní situaci. Pokud však taková situace vznikne je důležité se k tématu vrátit v hodině.

Je důležité, aby byl informován o jednotlivých formách pobytu v ČR a právním postavením jednotlivce, které s tím souvisí a o postavení národnostních menšin.