Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář IKV pro pedagogy

4. 4. 2008

 

 

Multikulturalismus a interkulturní vzdělávání

 

Blok 1:

·         Obsah pojmu, společenské a politické aspekty MK

·         Definice a cíle IKV

·         Strategie zavádění IKV do výuky; IKV v rámcových vzdělávacích plánech

·         Informace o jednotlivých národnostech – modelové aktivity

·         Meziskupinové klima v ČR

 

Blok 2:

·         Národnosti v ČR, historické a sociální souvislosti, současné postavení

·         Průřezová témata v multikulturní problematice – jazyk, náboženství, právní postavení menšin, výchova, vzdělání, rodina a zvyky atp. – modelové aktivity

·         Možné problémy v komunikaci, řešení konfliktu -  praktické dovednosti

 

Blok 3:

·         Pedagogické pilíře IKV, metody a formy interaktivní výuky, ukázky některých metod IKV

·         Práce s předsudky a stereotypy

·         Možnosti dalšího vzdělávání v oblasti IKV, Projekty a aktivity související s IKV

·         Projektová výuka, nabídka možných projektů

·         Příprava a prezentace vlastního programu ve výuce