Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář a workshop pro studenty středních škol

4. 4. 2008

Seminář a workshop určen pro studenty středních škol, kteří budou provádět výstavou „Asi-milovaní?“. Vzhledem k věkové skupině byla zvolena a pilotně ověřena kombinovaná forma vzájemného prolínání semináře s workshopem. Tato forma je vhodná nejen pro udržení zájmu a pozornosti účastníků, ale především umožňuje okamžitou názornou demonstraci teoreticky zprostředkovaných znalostí a pedagogických postupů. Teoretická část je zaměřena na získání a rozšíření poznatků o národnostech v České republice, informuje nejen o současném postavení dané menšiny a zkušenostech jejich příslušníků, ale i o historických, demografických a etnografických souvislostech. Pomáhá formovat názory a postoje studentů v moderovaných diskuzích tak, aby studenti precizně porozuměli tématu.

Praktická část je zaměřena na aplikaci efektivních metod výuky přímo pro účely interkulturní výchovy v rámci projektu Asi-milovaní. Studenti si díky vlastnímu prožitku nejen utříbí své zkušenosti a postoje, ale také se naučí používat interaktivní metody při lektorování výstavy, při práci se svými vrstevníky, žáky a studenty základních a středních škol. Struktura semináře a workshopu přímo koresponduje s postupy Kritického myšlení.

 
Blok 1 – evokace

 • zjištění aktuálního stavu vědomostí a postojů studentů o a vůči národnostním menšinám v České republice, práce s „modelovým“ dotazníkem z Pracovních listů
 • práce s předsudky studentů
 • základní pojmy, multikulturalismus, etnicita, národnost aj.
 • prvotní informace o jednotlivých národnostech – modelové aktivity ve výstavě

Blok 2 – uvědomění si

 • historické a sociální souvislosti, současné postavení jednotlivých menšin
 • průřezová témata v multikulturní problematice – jazyk, náboženství, právní postavení menšin, výchova, vzdělání, rodina a zvyky atp. – modelové aktivity ve výstavě
 • využití efektivních metod vzdělávání v oblasti interkulturní výchovy při práci s návštěvníky výstavy, žáky a studenty základních a středních škol
 • příprava vlastního interaktivního programu

 

Blok 3 – reflexe

 • základní dovednosti lektora
 • odborné konzultace připravených programů
 • pilotní prozkoušení interaktivních programů připravených studenty
 • otázky, diskuze, hodnocení semináře a workshopu
 • provozní záležitosti k provádění výstavou v dané destinaci

 

Ve workshopové části používáme cvičení z metodického materiálu:

                                                                                   Jak provádět výstavou